Homenatge a Gutenberg i als seus tipus mòbils. Antonio Sacramento. 2004.