Homenatge als llauradors del Puig. Salvador Octavio Vicent. 1986-87.